Per una educació pública, gratuïta, de qualitat i laica, per lluitar per la igualtat

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb dones i homes compromeses per un canvi en l’ordre mundial.

Ens uneix: Un anhel solidari personal i la convicció de que la pobresa estructural de les majories és una violació dels Drets Humans; i la idea de la solidaritat basada en l’extensió i el gaudi de tots els drets per a totes les persones des de l’equitat de gènere. Treballem juntament amb comunitats i organitzacions populars que reivindiquen drets i alternatives socials i econòmiques i impulsen la democràcia participativa. La nostra cooperació està al servei de les pròpies organitzacions populars per a donar suport a processos soci-polítics de transformació social, encoratgem una visió crítica de la ciutadania en la nostra societat i en les institucions públiques i privades.

Pretenem ser una entitat que conjumini voluntats i recursos per a enfortir als moviments socials mantenint-se fidel al seu ideari enfront de l’exterior amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Els nostres valors són la Solidaritat, el Compromís, la Confiança en l’equip humà, la Interculturalitat, la Transparència en la gestió, el Respecte als processos, l’Equitat de gènere, una Ideologia i filosofia compartida.

Els nostres objectius són:

 • Treballar dins del camp de la solidaritat i cooperació internacional, entenent que l’educació és una eina eficaç de transformació social i denúncia de les causes originaries de les desigualtats.
 • Potenciar el nivell educatiu dels docents del països del sud.
 • Acompanyar els processos en defensa dels drets humans i transformació social.
 • Aportar en l’educació no formal de dones i grups desfavorits.
 • Acompanyar en processos productius solidaris al sud.
 • Treballar i intercanviar dinàmiques, metodologies i organització dins de les aules.
 • Donar suport a les comunitats desarrelades i als seus drets fonamentals.
 • Dissenyar i impartir cursos i seminaris formatius al professorat d’Amèrica Llatina.
 • Editar recursos didàctics.
 • Formar el professorat de les Illes dins dels camps de la cooperació i la sensibilització.
 • Sensibilitzar els centres escolars de les Illes i la resta de població a partir de l’experiència i estada viscuda en els altres països.

L’ajuda al desenvolupament requereix cada vegada més, un compromís de tota la societat, un compromís en el qual totes les ciutadanes i ciutadans contribueixin a la consecució d’un món més just, realment democràtic i estable. Aquest compromís no s’aconseguirà sense un treball de formació i de sensibilització social, en definitiva, que promogui una educació que faci front als valors neoliberals que imperen actualment en la nostra societat. Hem treballat en els següents camps:

 • Educació per al desenvolupament sostenible.
 • Realització de seminaris educatius amb docents de tot el mut.
 • Edició de material didàctic.
 • Capacitació de docents a Llatinoamèrica.

El treball que estem realitzant és gràcies a la col·laboració d’escoles, ajuntaments, entitats públiques i privades, associacions de mares i pares , voluntaris, cooperants i d’un equip tècnic.

En la col·laboració social i treball en xarxa, treballem juntament amb STEI-Intersindical, entitat amb la qual treballem conjuntament i amb el mateixos objectius, ampliant el camp de les persones que es troben d’acord amb el nostre model fora dels àmbits educatius.

Participem dins de la Coordinadora de ONGs per al desenvolupament de les Illes Balears.

Els processos migratoris i les seves polítiques, el desenvolupament, la multiculturalitat, la interculturalitat i les noves eines de cooperació són elements i reptes als quals cal donar resposta.