Per una educació pública, gratuïta, de qualitat i laica, per lluitar per la igualtat

Nous eixos de treball de STEI Intersindical i Ensenyants Solidaris

 

El context globalitzat que vivim exigeix una educació que doti a les treballadores i treballadors de l’educació de noves eines per a adaptar-se als canvis i a les necessitats socials actuals. La globalització planteja unes necessitats educatives concretes i, per això, el nostre objectiu de centrar-nos en la formació contínua de docents s’ha convertit en prioritari.

L’eina que hem dissenyat, per a no quedar-nos en el mer discurs, és una plataforma solidària Moodle de formació semi‐presencial la qual compta amb tutors voluntaris especialitzada en les temàtiques i que fan el seu treball de manera solidària. http://formacionsolidaria.org/

En el treball cooperatiu totes les parts guanyen i, d’aquesta forma, tant els voluntaris tutors com l’alumnat tenen la possibilitat d’acostar-se a una comprensió més complexa del món, compartint temàtiques com a equitat de gènere, drets humans, interculturalitat, globalització, solidaritat, educació. Entre totes les parts anem incorporant noves metodologies perquè la cooperació sigui d’anada i tornada.

El treball iniciat fa tres anys s’ha consolidat de manera molt significativa, perquè hem passat d’impartir un curs amb 60 persones l’any 2013 a iniciar en aquest primer semestre de l’any 2017, 27 cursos amb més de 1.200 matriculats. Hem aconseguit que els cursos siguin homologats per universitats de Guatemala i el Perú perquè aquesta formació contínua sigui acreditada. Hem aconseguit que institucions internacionals com la IE (Internacional de l’Educació), la CEA (Confederació d’Educadors d’Americans) i CLACSO (Consell Llatinoamericà de Ciències Socials) avalin aquesta innovació en el camp de la solidaritat Internacional.