Por una educación pública, gratuita, de calidad y laica, para luchar por la igualdad

EDICIÓ PUBLICACIÓ: “Formació Solidaria i participació”

El projecte consisteix en la publicació de les experiències dels diferents cooperants que han participat dins els projectes de cooperants 2018. 

Els objectius de edició son:

Donar a conèixer la situació dels països desfavorits. Sensibilitzar amb la realitat dels països subdesenvolupats com a part de la seva educació. Aprenentatge de diversos mitjans que es faran servir a l’hora de mostrar la realitat d’aquests països. Incentivar el voluntariat i el treball de sensibilització a les escoles. Crear un esperit crític cap a la situació de desigualtat existent entre els països pobres i rics. Potenciar una educació en Drets Humans. Reflexionar sobre els eixos temàtics.