Por una educación pública, gratuita, de calidad y laica, para luchar por la igualdad

Blog

Ensenyants Solidaris / Blog  / Seminari Pedagògic Internacional

Seminari Pedagògic Internacional

L’educació és l’element aglutinador per a qualsevol canvi social. Però no una educació al servei dels interessos econòmics, Nosaltres lluitam per una educació pública, gratuïta, laica i de qualitat. I aquí estam i seguim. En aquesta ocasió amb un seminari Internacional amb el qual es pretén compartir i discutir sobre les noves eines metodològiques que afavoreixin la formació continua dels docents.

Contra les desigualtats, una educació pública de qualitat.»

seminari pedagogic petit