Por una educación pública, gratuita, de calidad y laica, para luchar por la igualdad

Blog

Ensenyants Solidaris / Blog  / Presentació

Presentació

L’espai obert dins el camp de la cooperació i sensibilització per part de la ONGD Ensenyants Solidaris i l’STEI-i s’ha anant consolidant durant els darrers anys.

El model creat es basa a donar una resposta crítica a las conseqüències del sistema econòmic neoliberal imperant, tant en els països del sud com en aquesta zona del nord en la qual vivim, les Illes Balears.

A partir de les característiques de la  ONGD  Ensenyants Solidaris i del treball amb ret amb el que se treballa amb l’STEI-i es  mantenim en la posició de denúncia en tots els àmbits dels orígens de les desigualtats.

Aquests 14 anys de continu compromís, estan permetent que la sistematització, elaboració, seguiment i avaluació de les activitats i projectes tenguin la confiança no sols de la societat balear, sinó i allò que és més important, d’entitats i persones dels països del sud amb els quals treballam.

L’ONGD Ensenyants Solidaris i l’STEI-i som unes entitats amb dones i homes compromesos per un canvi en l’ordre mundial. Ens uneix un anhel solidari personal i la convicció que la pobresa estructural de les majories és una violació dels Drets Humans; i la idea de la solidaritat basada en l’extensió i el gaudi de tots els drets per a totes les persones des de l’equitat de gènere. Treballam juntament amb comunitats i organitzacions populars que reivindiquen drets i alternatives socials i econòmiques i impulsen la democràcia participativa.

La nostra cooperació està al servei de les pròpies organitzacions populars per donar suport a processos sociopolítics de transformació social, intentam encomanar una visió crítica de la ciutadania sobre la nostra societat i les institucions públiques i privades.