Por una educación pública, gratuita, de calidad y laica, para luchar por la igualdad

Blog

Ensenyants Solidaris / Blog  / La co-responsibilitat dins la cooperació. Els cooperants.

La co-responsibilitat dins la cooperació. Els cooperants.

es de la nostra entitat, l’ONGD Ensenyants Solidaris, els processos de desigualtats existents dins el nostre món global, no poden deixar-nos al marge de l’acció, no poden convertir-nos en simples espectadors.

La participació dins els moviments socials es per a nosaltres un element fonamental, i una part bàsica  del nostre treball consisteix a cercar vies d’apropament a la participació dels sectors socials amb els quals treballam fonamentalment el docents.

Cooperar, ser cooperant, no és solament anar a un país del sud i impartir uns tallers o conviure amb poblacions desarrelades transmetent els seus coneixements o habilitats professionals; per a nosaltres ser cooperant es participar aquí i allà d’una lluita  per denunciar i eliminar els processos de desigualtats.

Per a nosaltres l’objectiu és que el cooperant, a partir d’una experiència personal, d’una vivència o del coneixement de realitats diferents a la del seu entorn transformi  i  transmeti tot l’aprenentatge adquirit al seu voltant.

Per assolir aquests objectius és necessària una formació per tal de donar a conèixer el nostre model, els nostres objectius i amb aquesta intenció donam molta importància als processos formatius de cooperants dins la filosofia d’una educació per al desenvolupament,  alliberadora i participativa.

Tot l’exposat anteriorment no tindria sentit sense l’experiència acumulada durant aquests dotze anys de treball i tot el que hem après del nostres amics, associacions, sindicats, organitzacions socials del sud…, ells realment són els que ens han marcat el camí i són el vertaders protagonistes.

Gràcies als més de 350 cooperants que han compartit la feina i han fet la seva aportació al model que intentem mantenir.

 

Juan Rodríguez Recio

Coordinador Projectes ONGD Ensenyants Solidaris