• Formació a distància
    Formació a distància Visita la nostra pàgina de Cursos Solidaris per a docents de Perú i Guatemala en col·laboració amb docents de Balears i el Pais Valencià.
    Accés a la plataforma de formació
  • Gènere
  • Formació
  • Sensibilització
  • Cooperants
  • Cooperació

Estratègia de gènere

La nostra estratègia de gènere està integrada en una mirada feminista. Encara més, està concebuda des dels feminismes, en consonància amb la seva diversitat. Estam convençuts que podem incorporar a la nostra organització un feminisme global, caracterizat per l'equitat com estratègia.

Document en català

Documento en castellanoFormació a distància

El nostre camp natural de treball és l'educació, som docents i entenem que la formació és l'element de partida per a la transformació social. Davant aquesta experiència i les capacitats que podem compartir volem aportar diferents associacions de Guatemala, Perú i El Salvador formació mitjançant cursos a distància gratuïts, impartits per especialistes i docents de reconeguda trajectòria en els diferents camps que es proposin i que realitzen el seu treball de manera solidària.

Plataforma de formació

RocketTheme

Treball de sensibilització

Com a educadors pensam que el paper que li correspon a l'educació i a la  sensibilització  per  al  desenvolupament  és  un  eix transversal fonamental. Consisteix a activar un procés en els àmbits educatius formals i no formals, entenent que els coneixements, actituds i valors no poden separar-se  i  que  s'orienten  a  la  participació,  al compromís  i a l'acció. Sensibilitzar i comunicar, quan parlam de desenvolupament suposa posar l'èmfasi en les relacions entre moviments socials, exercici de la ciutadania, participació i mobilització social. 

 


Ser cooperant

Cooperar, ser cooperant, no és només anar a un país del sud i impartir uns tallers o conviure amb poblacions desarrelades transmetent els seus coneixements o habilitats professionals. Per a nosaltres ser cooperant és participar aquí i allà d’una lluita per denunciar i eliminar els processos de desigualtats existents. Cooperar és una fórmula de treball de igual a igual amb persones o col·lectius greument perjudicats per les relacions injustes d’intercanvi social i econòmic. Cooperació per al Desenvolupament

L'estat espanyol segueix vivint una crisi i pèrdua de qualitat democràtica que es plasma amb l'eliminació de les polítiques de cooperació al desenvolupament que es realitzaven fins a fa pocs anys. Volem seguir compartint amb la gent de la qual tant hem après i per tal motiu el nostre objectiu és seguir acompanyant els processos de lluites socials internacionals per un món més igualitari sota la visió crítica al model econòmic‐social capitalista que se'ns imposa i que és excloent amb els més empobrits.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/